Showroom / po-pá 9:30—17:30
Dobrovského 8, Praha 7 / kontakt

H.A.N.S. Prefa

Tvorba vizuální identity ǀ grafický návrh brožury

Výsledkem dlouhodobé spolupráce se sofistikovaným klientem je tato brožura. Zároveň je jednoznačným důkazem, že informační materiál produktů může mít kvalitní a zajímavé grafické zpracování, které již na první pohled vyčnívá z řady konkurenčních brožur a letáků. Čistě graficky pojatá brožura ctí pravidla vizuálního stylu společnosti, jednoduše a vtipně odkazuje k jednotlivým stavebním prvkům.

Současně je brožura částí rozsáhlého šanonu, jenž se postupně zaplňuje dalšími informačními materiály a katalogy. Všechny propojuje jednotné grafické a vizuální zpracování, velmi kvalitní tisk a neobyčejný hlazený papír.

Realizováno 2015-současnost


© copyright VOALA graphic design and bookbinding