Showroom / po-pá 10:30—17:30
Kamenická 25, Praha 7 / kontakt

Český Brod

Hlavní myšlenkou k vytvoření nové vizuální identity města Český Brod bylo sjednocení všech grafických prvků a barev, které se v prezentaci města, městského úřadu i organizací objevují. Grafické působení nové značky může lépe komunikovat s občany. Cílem je přinést pocit sounáležitosti k vlastnímu městu, které je živé, kulturní a pečující. Značka kterou představujeme je typografická, současná a flexibilní v aplikacích. Ve svém výrazu logotyp pracuje se souslovím Český Brod, které je jednoduše a srozumitelně doplněno dvěma grafickými prvky. Jeden je odkazem na hradby, kterými je Český Brod známý. Z původního opevnění zůstal jen zlomek, ale přesto velmi odlišuje toto město od jiných. Hradby jsou i v doprovodném heraldickém znaku. Tvar jsme však záměrně udělali dvojsmyslný, takže lze místo hradeb vidět i královskou korunu. Je to symbolické znázornění zadaného headlinu „královské místo pro život“. Drobná proporční čárka pod slovy, je odkazem na brod, znamenající nízkou vodu, s možností přejít. Vzniká z toho vyvážená kompozice celého tvaru v progresivní grafické zratce. Písmo je zvolené z dílny předních českých typografu Martina Váchy a Filipa Blažka. Hlavní písmo Matter je současné, charakteristické a dovoluje široký záběr v použití. Doplňkové písmo Montserrat je možné použít na jakémkoli počítači, jelikož nevyžaduje licenci. Zároveň je bezpečné pro webové použití ve všech typech prohlížečů.

Grafický design: Lucie Doubravská, Aleks Hue, Kateřina Puncmannová
Art Director: Blanka Kulišťáková
Realizováno: VOALA 2022


© copyright VOALA graphic design and bookbinding