Showroom / po-pá 10:30—17:30
Kamenická 25, Praha 7 / kontakt

ČIŽP výroční zpráva

Česká inspekce životního prostředí, zkráceně ČIŽP, je orgán státní správy České republiky podřízen Ministerstvu životního prostředí, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů a závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Návrh a sazba výroční zprávy byl tvořen s respektem k dosavadním materiálům vydaným ČIŽP.

Grafické studio VOALA
Tisk: PrintLab VOALA


© copyright VOALA graphic design and bookbinding