Showroom / po-pá 10:30—17:30
Kamenická 25, Praha 7 / kontakt

ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AVČR

Koncept ǀ grafická úprava krátkodobých výstav

Již dlouhodobě spolupracujeme na přípravě a celkové grafické podobě pravidelně připravovaných výstav ve Window Gallery, již spravuje Ústav dějin umění Akademie věd České republiky. Galerie poskytuje zaměstnancům prostor několika rozměrných oken v přízemí budovy, kde ÚDU AVČR sídlí, aby zde prezentovali výzkumné projekty.

Naše vzájemná kooperace zahrnuje především návrh a instalaci jednotlivých výstav, grafické zpracování a tisk plakátů, doprovodných tiskovin a v neposlední řádě také instalaci samotné výstavy. Společně jsme uskutečnili řadu nejrůznější projektů, které mají tu moc měnit pohled na svět kolemjdoucích. Ať již skrze nové poznatky, nebo prostřednictvím své vizuálně poutavé formy.

Realizováno 2018-současnost

Další podobné projekty naleznete zde.


© copyright VOALA graphic design and bookbinding